Embedded R&D ny sektion i Svensk Elektronik

Sektionen är ett forum för värdekedjan som utvecklar och levererar tjänster för framtagning av elektronik och inbyggda system (hård- och mjukvara). Sektionens fokus omfattar både tekniken med omvärldsbevakning och diskussion kring trender inom komponenter, verktyg, regelverk och processer. Samt bidrar till föreningens mötesplatser och plattformar för nätverkande och affärer.

Den nya sektionen Embedded R&D, har lanserats under februari 2023. Ett första möte kommer att hållas den 21 februari på Mentor Space på Electrum, Kistagången 16, Kista, kl. 15.00 – 17.00. 

Inledningsvis kommer Professor Mark Smith ge oss en presentation av Mentorspace verksamhet.

Övrigt på agendan:

  • diskussion om framtida aktiviteter för sektionen,
  • omvärldsbevakning
  • och vad som händer inom tex cybersäkerhet och tillförlitlighet.
  • Vi vill veta var vi ska lägga fokus för det fortsatta sektionsarbetet för att det ska ge bästa möjliga stöd för medlemmarna.

Du som är medlem och har intresse för den nya sektionen välkomnas särskilt på sektionens första möte. Embedded R&D riktar sig till: Utvecklare, konstruktörer och Leverantörer av elektronik och inbyggda system.

Mer information om sektionsmötet och anmälan.

Mer om sektionen Embedded R&D.

Embedded R&D” ersätter ”Utveckling & konstruktion” och ”Embedded Technology”.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för