Elektronikhandboken 2.0

Ladda ner Smartare Elektronikhandboken 2.0, mallarna och bilagorna

Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se