Tillsammans skapar vi branschens framtid!

Svensk Elektronik är Sveriges ledande branschorganisation för tillverkare, utvecklare och leverantörer inom elektronik. Våra 200 medlemsföretag utgör tillsammans landets största nätverk inom elektronikindustrin och bildar branschens viktigaste mötesplats för samverkan och affärer.
Kontakta vårt kansli

“Kompetensutveckling är avgörande för vår överlevnad, en samlad bransch behövs för att skapa attraktionskraft!”

Mikael Joki, VD Eskilstuna ElektronikPartner

“I en global värld måste vi ständigt vässa vår konkurrenskraft. Branschorganisationen är ett kraftfullt verktyg i hela värdekedjan, från kompetensfrågor till innovation och marknad.”

Maria Månsson, Prevas

“Ett fantastiskt nätverk för alla branschrelaterade frågor. Och alla andra frågor också…!”

Elisabet Österlund, EG Electronics

“Jag tror på en stark värdekedja där benchmarking är en naturlig del och vi bidrar tillsammans med att utveckla varandra, därför är vi med!”

Mikael Joki, VD Eskilstuna ElektronikPartner

”SE är ett bra nätverk och plattform för rekrytering.” 

Fredrik Ekstrand, Avdelningschef, Intelligenta Framtida Teknologier, Mälardalens Högskola

“Tillsammans ska vi göra branschen synlig, värderad, intressant och konkurrenskraftig.”

Lena Norder, f.d. VD Svensk Elektronik

“Jag kan bidra till att driva och förändra ”de stora frågorna”, t.ex. betalningstider”

Elisabet Österlund, EG Electronics

“Den naturliga samlingsplatsen för svensk elektronikindustri “

Jan Linders, Jan Linders Ingenjörsfirma

Smartare Elektronikhandboken

Framtagen för dig som arbetar inom design och utveckling till produktion av en ny elektronisk produkt. Finns att laddas ned direkt från hemsidan.

IDEA Statistik

Löpande uppdatering för den Europeiska komponent-marknaden; tidigare utgåvor av statistiken och nyhetsbrev.

Bli medlem nu

Fördelarna med att bli medlem i Svensk Elektronik är många.

Svensk Elektroniks medlemsföretag

Våra aktuella medlemmar 2021.