Utbildning & Forskning

FÖR VILKA:
Lärosäten, institut, centrumbildningar etc. som utbildar, utvecklar, forskar eller sprider elektronik där verksamhet och innehåll är på högskole- eller universitetsnivå.

VERKSAMHET:
Företagen inom Branschorganisationen Svensk Elektronik är i stor utsträckning lärande organisationer. Sektionen Utbildning & Forskning arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, teknikspridning och samverkansprojekt för alla medlemmar inom elektronikområdet, vilket även inkluderar mjukvara för inbyggda system.

Sektionen erbjuder en begränsad (kurs)verksamhet för teknikspridning och är ett led i kompetens-utvecklingen hos företagen i Svensk Elektronik. Syftet är också att få igång en dialog med branschens företag ”som kan ge ringar på vattnet”. Erbjudandet kommer att synkroniseras med kompetensförsörjning inom innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem (SES), dess kompetensnav etc. och kommer inom kort att synliggöras på respektive hemsida.

Ett annat projekt att nämna är Prepare, ett förberedande program inför tillämpad forskning, och som riktar sig till elektronikbranschen och dess SME-företag. Prepare är under utveckling.

Vill du veta mer kontakta Stella Erlandsson: stella.erlandsson@hh.se Tel: +46 (0)70 673 03 88

Medlemsorganisationer: Klicka här.