Medlemsansökan

  Medlemsansökan till Svensk Elektronik
  Observera att samtliga uppgifter ska fyllas i.

  Företags-/organisationsnamn: *

  Organisationsnummer: *

  Postadress (adress, postnummer, ort): *

  Besöksadress: *

  Hemsida: *

  Omsättning: *

  Verksamhetsbeskrivning: *

  Faktureringsadress (om annan än postadress):
  Kan kompletteras med senare

  Mailadress för faktura:
  Kan kompletteras med senare

  Tel växel:

  Antal anställda:

  Ja, vi har syster-/dotterbolag som är medlem: (ange namn)

  Vilken verksamhet har företaget?
  ElektroniktillverkningElektronikkomponenterEmbedded R&DProduktionsutrustningTest & MätUtbildning & Forskning

  Kontaktperson:

  Namn: *

  Företag (om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):

  E-post: *

  Tel arbete: *

  Mobil:

  Vänligen bocka i att ni godkänner följande: