Medlemsansökan

Medlemsansökan till Svensk Elektronik

Företaget/Organisation namn:

Organisationsnummer:

VAT nr:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Tel växel:

Hemsida:

Omsättning:

Antal anställda (ungefär):

Ja, vi har syster-/dotterbolag som är medlem: (ange namn)

Vilken verksamhet har företaget?
ElektroniktillverkningUtveckling & KonstruktionElektronikkomponenterEmbedded TechnologyProduktionsutrustningTest & MätUtbildning & Forskning

Kontaktperson:

Namn: *

Företag (om annat än redan angivet, t ex vid viss division e.d.):

E-post: *

Tel arbete: *

Mobil:

Vänligen bocka i att ni godkänner följande: