ICT Energy

STYRELSE

Ordförande
Åke Ericsson, Eripower

Ledamöter
Kjell Lövqvist, Vertiv
Mikael Flodin, Telia Company
Fernando Ruiz Gomez, Ericsson
Peter Wasmuth, Polarium
Ari Kemppainen, EFORE
Göran Granqvist, AFRY

 

Företag som utvecklar, säljer eller använder produkter avsedda att generera, omvandla, lagra, distribuera och övervaka energi till system för informationshantering och kommunikation (ICT system).

Leverantörer och användare av produkter avsedda för:

  1. alstring av energi lokalt (t ex dieselgeneratorer, solpaneler),
  2. ström-och spänningsomvandling (likriktare, växelriktare, UPS, DC/DC-omvandlare etc),
  3. energilagring (t ex batterier),
  4. AC eller DC kraftmatning (t ex distributionsenheter, säkringspaneler) samt
  5. styrning och övervakning av energiförsörjningen av ICT-system
   tillhör således målgruppen.

Elsäkerhet, jordning, åskskydd är några exempel på viktiga discipliner som ingår i verksamhetsområdet, varför även leverantörer och användare av
produkter och tjänster inom dessa områden är välkomna som aktiva deltagare i sektionen.

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande aktiviteter intressanta för gruppen:

 • Att främja och stärka den viktiga roll som energiförsörjning av informations- och kommunikationstekniska system har i samhället
 • Konferenser/event/kurser för att stärka den nationella kompetensen baserat på vad som händer internationellt
 • Nätverkande
 • Inom området arrangerar Svensk Elektronik:

– Konferenser inom ICT Energy
– Seminarier och kurser

MEDLEMSFÖRETAG: Klicka HÄR!