Elektroniktillverkning

FÖR VILKA:
Företag som tillverkar egna eller andras elektronikprodukter (produktionschefer, konsulter, produktionskvalitetsansvariga, inköpare, VD och andra intresserade)

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

  • Komponenter och logistik
  • Maskiner och processer
  • Lean, produktionssystem
  • Resursutnyttjande, OEE (Operation Equipment Efficiency)
  • Specialområden inom produktion, ex blyfri våglödning, gjutning, lackning t ex
  • Fånga trenderna på vår marknad
  • Benchmarking
  • Branschens affärsvillkor
  • Samarbete med högskolor och institut

MEDLEMSFÖRETAG: Klicka HÄR!