Tillsammans för en hållbar och konkurrenskraftig elektronikindustri

Svensk Elektronik är Sveriges främsta branschorganisation för industriell elektronik. Vi har över 150 medlemmar, vilket innefattar ledande företag och organisationer som tillsammans utgör en betydande kraft. Vi skapar värde med nätverk, kunskapsutbyte, utbildningar, samverkan och engagemang kring branschens viktiga frågor.

Genom ett medlemskap får du tillgång till allt det Svensk Elektronik gör för er som företag och branschen som helhet.

Svensk Elektronik jobbar med: 

– Bevakning & information om utveckling och trender, lagar och direktiv. Vi anordnar seminarier och utbildningar.

Nätverk & kunskapsutbyte genom att arrangera mässor, konferenser, studiebesök och nätverksträffar.

– Samverkan & gemenskap insikter och tips från branschkollegor. Tillgång till expertkunskap. Erbjuder plats i en professionell gemenskap.

Ökad konkurrenskraft genom att framhäva industrins behov av strategiska investeringar med fokus på forsknings- och innovationsfinansiering.

– Skapa förutsättningar genom att adressera företagens huvudutmaningar, som att rekrytera rätt kompetens och utveckla befintlig personal. Representerar branschen, bl.a. i Skolverkets programråd för gymnasieutbildning.

Påverkan i nyckelfrågor ger företagen möjligheten att påverka i branschspecifika frågor. För dialog med myndigheter och fungerar som remissinstans.

Läs mer om vad Svensk Elektronik gör.

Välkommen med er medlemsansökan.