Handbok för cybersäker IoT

En handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter har tagits fram under ledning av det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Handboken vänder sig till aktörer i värdekedjorna där IoT-produkter tas fram, under hela livscykeln. Den syftar till att nya IoT-produkter som utvecklas i Sverige ska bli mer cybersäkra över tid.

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling och framtagandet av IoT (Internet of Things). Cybersäkra IoT-produkter spelar en avgörande roll för att bygga en säkrare framtid i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför har en specifik handbok tagits fram på ämnet. Målet med handboken är att ge handfasta råd, checklistor, standarder och metoder som kan läsas av såväl elektronik- och mjukvaruutvecklare som produktägare och beställare med flera.

Om Elektronikhandböckerna

Smartare Elektronikhandboken släpptes 2017 i syfte är att underlätta kommunikationen mellan aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram. En uppdaterad version, Smartare Elektronikhandboken 2.0, lanserades därefter under 2019 innehållandes mer information om kvalitet och tillförlitlighet, men också mer praktisk vägledning i designprocesser.

Handböckerna är framtagna under ledning av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Projektgrupperna för handböckerna består av experter inom området från olika företag och organisationer som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Projektet ”Handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter” är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige samt Svensk Elektronik, vilka även ansvarar för förvaltning av boken.Huvudskribent har varit John Lindström.

Ladda ner Elektronikhandboken för framtagning av cybersäkra IoT-produkter här