Avgifter

Av total avgift utgörs 30% av medlemsavgift (ej momsbelagd, ej avdragsgill) och 70% serviceavgift (momsbelagd).