Avgifter 2021

Av total avgift utgörs 10% av medlemsavgift (ej momsbelagd, ej avdragsgill) och 90% serviceavgift (momsbelagd, avdragsgill)

Total omsättning Total avgift kronor Varav medlemsavg Varav serviceavg
Alla avgifter anges exkl moms
0 – 9 999 999 kr 0,11% av årsoms, minavg.    3 100    310  2 790
10 – 14,999 MSEK 11 350 1 135  10 215
15 – 24,999 MSEK 16 850 1 685 15 165
25 – 39,999 MSEK 19 600 1 960 17 640
40 – 99,999 MSEK 22 340 2 235 20 105
100 – 149,999 MSEK 27 900 2 790 25 110
150 MSEK – 31 250 3 125 28 125