Svensk Elektronik i media

Svensk Elektronik uttalar sig i media om branschen

2021-09-15: (Tidningen näringslivet) Elektronikbranschen: Vi behöver egenförsörjning av halvledare

2021-09-15: (SVT) Mikael Joki, ordförande i Svensk Elektronik: Sverige och EU behöver egenförsörjning av halvledare

2021-09-05: (Ekot) Peter Björkholm, Tf VD Svensk Elektronik: Brist på halvledare ger dyrare varor

2021-09-02: (Pressmeddelande): Högaktuellt ämne om bristen på halvledare utgör temat vid konferensen i Göteborg den 13 september 2021

2021-10-07: (Ur Dagens Logistik nr 3, 2021) Ola Boström, Veoneer: Risk för pisksnärteffekt i halvledarindustrin