Lagar & regler

Regler styr förutsättningar för branschen. Därför hjälper Svensk Elektronik dig att påverka och informera om direktiv, lagar och regler.

  • Direktivsdag – årlig konferens där experter informerar om olika regelverk. Kostnadsfritt för medlemmar.
  • Laglista – lista för medlemmar över relevanta lagar och regler, i samarbete med Lagpunkten.
  • Remissvar – vi påverkar morgondagens lagar och regler.
  • Översikt – viktiga direktiv och regler.
  • Projektgrupp – bevakar lagar och direktiv.