Test & Mät

FÖR VILKA:
Leverantörer av Test & Mät-utrustning (VD, Försäljningschef eller motsvarande, men även andra är välkomna)

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

Medlemsföretag