Vår styrelse består av:

Styrelseledamöter:
Sofia Björk, AFRY
Mikael Joki, Eskilstuna ElektronikPartner AB
Stella Erlandsson, Högskolan i Halmstad
Greger Andersson, Electrokit i Sweden AB
Johanna Hjärne, Elfa Distrelec
Malin Berglund, Arrow Components Sweden AB
Per-Anders Emilson, P-A Emilson Trading AB

Per-Anders Emilson
69 år Grundare och ägare av PAE (P-A Emilson AB)

Mångårig erfarenhet av branschen som företagsledare. Var med och grundade Branchorganisationen Svensk Elektronik.

Tycker det är viktigt att vi vidareutveckla branschorganisationens verksamhet in i framtiden för att fånga upp branschens möjligheter.

Stella Erlandsson
65 år, samverkanskoordinator på Akademin för Informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

Utvecklingsingenjör som sedan lång tid tillbaka arbetar med samverkan och kunskapsutbyte mellan företag och akademi, främst inom informationsteknologi, elektronik och mekatronik.

Hjärtefrågorna är bra utbildningar på olika nivåer och en synligare bransch. Sveriges elektronikindustri och hela branschen står inför ett generationsskifte. För att kunna behålla och stärka konkurrenskraften behöver vi arbeta med att väcka intresse hos ungdomar för en yrkeskarriär inom detta område.

Greger Andersson

60 år, grundare och VD Electrokit Sweden AB.

Drygt 40 års erfarenhet från elektronikindustrin i olika roller inom utveckling, test och kvalitet, marknadsföring och försäljning.

Vill se ett samhälle som uppmatrar till innovation, konkurrenskraft och lönsamhet genom adekvata utbildningsvägar och ett entreprenörsvänligt regelverk.

Sofia Persson Björk
46 år. Chef Electronics Design på AFRY (ÅF Digital Solutions AB).

Lång och omfattande erfarenhet inom högteknologisk produktutveckling, elektronik- och automationsbranschen, både i Sverige och internationellt.

Driver gärna multinationella projekt och brinner för att skapa tillväxt och lönsamhet på ett hållbart sätt i de företag som jag är engagerad i. Önskar bidra med ett stort kontaktnät, strategier och mycket energi.

Johanna Hjärne
35 år, Head of Sales Northern Europe, Elfa Distrelec AB.

Aktiv i branschen i snart 8 år inom distribution och försäljning. Kompetensfokus inom förändringsledning, processutveckling, strategiimplementering och försäljningsutveckling.

För mig är det viktigt att börja arbeta tätare med startups och unga företagare för att säkerställa både kompetensförsörjning, samt fasthålla en stark konkurrenskraft inom elektronikindustrin i Sverige i takt med ökade miljö- och hållbarhetskrav.

Malin Berglund
55 år, Market Development Manager på Arrow Electronics.

30-års erfarenhet i elektronikbranschen, främst inom komponentdistribution.

Vill bidra till att synliggöra elektronikbranschen som en möjliggörare för innovation och hållbar samhällsutveckling, både nationellt och internationellt. Även till att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och utveckla talanger till branschen.

Mikael Joki
60år,  VD  Eskilstuna ElektronikPartner AB

Lång erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av industriell elektronik (inom automotive, telekom och säkerhet/försvar).

Har länge jobbat för branschens bästa i såväl Svensk Elektroniks som Smartare Elektroniksystems styrelse och driver här frågor som konkurrenskraft, kompetensförsärjning och en väl fungerande värdekedja. Jag har en stark tro på att vi i Sverige med väldesignade produkter kan tillverka dessa kostnadseffektivt och hållbart!