Vår styrelse består av:

Ordförande:
Elisabet Österlund

Styrelseledamöter:
Anders Rosvall, Embedded Artists AB
Mikael Joki, Eskilstuna ElektronikPartner AB
Stella Erlandsson, Högskolan i Halmstad
Greger Andersson, Electrokit i Sweden AB
Joachim Hauser, Amtele Communication AB
Malin Berglund, Arrow Components Sweden AB
Per-Anders Emilson, P-A Emilson Trading AB

Elisabet Österlund

”En samlad bransch möjliggör ökad konkurrenskraft och tillväxt för svensk elektronikindustri, vilket gynnar medlemmarna i Svensk Elektronik och Sverige som industriland. Svensk Elektronik arbetar med att bevaka, påverka och informera om lagar och regelverk vilket är viktiga delar för alla branscher.”

Stella Erlandsson, samverkanskoordinator Högskolan i Halmstad och Elektronikcentrum Halmstad

”Svensk Elektronik synliggör branschen och bevakar branschens gemensamma frågor. Därtill bidrar vi till att stärka svensk konkurrenskraft genom att väcka intresse hos ungdomar till en karriär inom branschen. Vi behöver starka initiativ för att fylla på med ny kompetens när vi står inför ett generationsskifte. Många skickliga och drivna ingenjörer är på väg ut ur arbetslivet och de behöver ersättas med nya kunniga personer.”

Greger Andersson, ägare och VD Electrokit Sweden AB

”Vårt medlemskap i Svensk Elektronik spar både tid och pengar tack vare deras omvärldsbevakning och påverksansarbete för branschens bästa. Därtill ger medlemskapet oss möjlighet att nätverka med andra företag och utbyta både kunskap och erfarenhet. Två av de viktigaste frågorna för oss  är kompetensförsörjningen och att regelverk utformas för att ge småskalig verksamhet konkurrenskraftiga villkor att bedriva sin verksamhet på. Här är Svensk Elektronik en nyckelresurs för att se till att vi lyckas.”

Joachim Hauser, försäljningsansvarig Amtele Communication AB

”Ett medlemskap i Svensk Elektronik ger både små och stora företag viktiga resurser för att påverka såväl kompetensförsörjning som branschens väg framåt. Tillsammans kan vi göra mer än som enskilda bolag.”