Embedded R&D

STYRELSE

Mats Andersson, Maria Månsson

FÖR VILKA:

Utvecklare, konstruktörer och Leverantörer av elektronik och inbyggda system.

VERKSAMHET:

Ett forum för värdekedjan som utvecklar och levererar tjänster för framtagning av elektronik och inbyggda system (hård- och mjukvara). Sektionens fokus omfattar både tekniken med omvärldsbevakning och diskussion kring trender inom komponenter, verktyg, regelverk och processer. Samt bidrar till föreningens mötesplatser och plattformar för nätverkande och affärer.

Bland annat med följande punkter:

 • Stärka Embedded Technology som ett välkänt begrepp och teknikområde
 • Konferenser/event/marknadsskapande aktiviteter
 • Affärsvillkor
 • Direktiv och regelverk
 • Nätverkande
 • Trender inom Konstruktion och utveckling av hård- och mjukvara
 • DfX (design for Excellence)
 • Kretskorts- och Mönsterkortsteknik
 • Utvecklingsverktyg (CAD, mjukvara osv)
 • Komponenter/globala värdekedjor
 • Testning
 • Tillförlitlighet
 • Cybersäkerhet
 • Samverka med högskolor, tillverkare mfl i värdekedjan