Kvalitet - goda råd

Kvalité är en väg till konkurrenskraft. Svensk Elektronik tar fram material för att hjälpa er i ert kvalitetsarbete.

Svensk Elektronik har tagit fram Goda råd ESD och en checklista för ESD. De goda råden är tillgängliga för alla. För medlemmar finns även en checklista på de medlemsinterna sidorna. Arbetet med att ta fram detta material har gjorts av medlemsföretag i sektionen Utveckling & Konstruktion i syfte att öka kvalitet och därmed stärka konkurrenskraften totalt i branschen.

IPC checklista för produktion av Rigida PCBA’s har lanserats på svenska, utvecklad och översatt av Lars Wallin, IPC European Representative i samarbete med Svensk Elektronik.