Utveckling & Konstruktion

FÖR VILKA:
Företag som utvecklar egna eller andras produkter som använder elektronik (utvecklingschefer, specialistutvecklare)

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

  • Fokus på utveckling av hård- och mjukvara
  • FPGA
  • CAD
  • Regelverk
  • DFM, DFT (design för manufacturing + test)
  • Utvecklingsverktyg (CAD, mjukvara osv)
  • Komponenter – hålla sig ajour med nyheter som kommer ut
  • Samverka med högskolor
  • Mönsterkort

MEDLEMSFÖRETAG: Klicka HÄR!