Remisser


Svensk Elektronik är remissinstans för många myndigheter. Här är några av de remissvar vi gett under åren.

2020-01-07

Branschorganisationen Svensk Elektronik Yttrande angående ”Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten” PDF Ladda ner

2011-2019

Remissvar Höjd Kemikalieskatt 2019 PDF Ladda ner
Remissvar Kemikalieskatt kompletterande förslag (SOU 2015:30) PDF Ladda ner
Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel PDF Ladda ner
Kemikalieskatt, SOU 2015:30 PDF Ladda ner
Remissvar ang Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) PDF Ladda ner
Remissvar till Kemikalieinspektionen nov 2011 PDF Ladda ner