Remisser


Svensk Elektronik är remissinstans för många myndigheter. Här är några av de remissvar vi gett under åren.

Remissvar Kemikalieskatt kompletterande förslag (SOU 2015:30) PDF Ladda ner
Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel PDF Ladda ner
Kemikalieskatt, SOU 2015:30 PDF Ladda ner
Remissvar ang Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) PDF Ladda ner
Remissvar till Kemikalieinspektionen nov 2011 PDF Ladda ner