Remisser


Svensk Elektronik är remissinstans för många myndigheter. Här är några av de remissvar vi gett under åren.

Remissvar Höjd Kemikalieskatt 2019 PDF Ladda ner
Remissvar Kemikalieskatt kompletterande förslag (SOU 2015:30) PDF Ladda ner
Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel PDF Ladda ner
Kemikalieskatt, SOU 2015:30 PDF Ladda ner
Remissvar ang Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) PDF Ladda ner
Remissvar till Kemikalieinspektionen nov 2011 PDF Ladda ner