Om Svensk Elektronik

I framkant för ditt företag - och för hela elektronikindustrin.

Sveriges största branschnätverk.

Svensk Elektronik är Sveriges ledande branschorganisation för tillverkare, utvecklare och leverantörer inom elektronik. Våra medlemsföretag utgör tillsammans landets största nätverk inom elektronikindustrin och bildar branschens viktigaste mötesplats för samverkan och affärer.

 • Sektionsmöten – aktuella branschfrågor för företag inom samma typ av verksamhet.
 • Projektgrupper – specialutformade kring gemensamma intressen och insatser.
 • Lokala träffar – naturlig mötesplats för affärsutveckling på lokal nivå.

Nya affärer och samarbeten, ökad kompetensutveckling.

shutterstock_153117176_blaInom Svensk Elektronik möts våra medlemmar som kollegor för kunskapsutbyte, inspiration, affärer och samarbeten. Medlemsföretag får även kontinuerlig information och exklusiva inbjudningar till branschens viktigaste mässor och event.

 • Förenklad kompetensförsörjning tack vare unik kontakt med studenter och högskolor.
 • Skräddarsydda leveransvillkor/affärsavtal för branschen.
 • Nätverksträffar för nya affärer och nya samarbeten.

Påverkan för stärkt konkurrenskraft.

Svensk Elektronik agerar för branschens gemensamma intressen gentemot regering, lagstiftare och myndigheter samt andra aktörer och organisationer – med stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för den svenska elektronikindustrin i sin helhet som det övergripande målet.

 • Arbete för att öka de strategiska satsningar som görs via de statliga forsknings- och innovationsfinansiärerna.
 • Marknadsföring för att bevara och stärka den svenska elektronikindustrins globala renommé.
 • Branschevent för information till riksdag, departement och regering.
 • Dialog med lagstiftare och myndigheter för minskat krångel och förbättrade regelverk.
 • Remissinstans i branschrelaterade frågor.

Affärskritiskt informationsflöde.

shutterstock_115076029_redSvensk Elektronik bevakar kontinuerligt utvecklingen inom branschgemensamma frågor, på såväl nationell som internationell nivå. Vi informerar kring lagar och direktiv, utveckling och trender. Och gör informationen lättillgänglig och anpassad för att underlätta och spara tid för våra medlemsföretag.

 • Unik sammanställning av branschspecifika lagar och förordningar.
 • Seminarier för nyhetsuppdatering inom teknik och marknad.
 • Bevakning av förändringar inom EUs regelverk för CE märkning och direktiv som t ex EMC, RoHS, WEEE, och Ecodesign.

  Är du inte redan medlem? Fyll i vår medlemsansökan!