Nätverkande - sektioner, projektgrupper och lokala nätverk

Föreningen har ett antal sektioner och projektgrupper där vi fokuserar, fördjupar och kompetenshöjer inom olika områden

För att nyttja det professionella nätverk som föreningen erbjuder, ser vi till att träffas i olika grupper. Det är i kreativa möten vi kan skapa möjligheter och lösningar som stärker våra medlemsföretag och branschen som helhet. Vi formerar grupperna efter behov – konkret nytta för medlemmar.

Sektioner – samlar medlemmar efter deras verksamhet, med syfte att fokusera på frågor av särskilt intresse för gruppen.

Projektgrupper – där vi arbetar med gemensamma frågor och projekt

  • Direktiv
  • S.E.E. – Scandinavian Electronics Event
  • Swedish Embedded Award
  • Embedded Conference Scandinavia
  • Stora Elektronikdagen

Lokala träffar

Vi arrangerar möten runt om i landet.