Produktionsutrustning

FÖR VILKA:
För alla företag som tillhandahåller utrustning för elektronikproduktion, inkl material och tjänster, med kunder bland tillverkande- och serviceföretag (VD, Försäljningsansvariga)

VERKSAMHET:
Frågor och verksamhetsform förändras och anpassas ständigt efter medlemmarnas önskemål. Bland annat är följande frågor intressanta för gruppen:

  • Event/mässa
  • Stärka Sverige som tillverkningsland
  • Skapa återväxt i branschen – kompetensförsörjning och att väcka intresse för teknikutbildningar
  • Fånga trenderna på vår marknad
  • Benchmarking
  • Branschens affärsvillkor

Medlemsföretag