Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

– Elektroniksystem har en avgörande roll när den svenska industrin ställer om för att lösa utmaningar inom bland annat hållbarhet, men även för att möta global konkurrens och ett osäkert omvärldsläge, säger Anna Wibom, programchef på Smartare Elektroniksystem. Genom samarbetet med Produktionslyftet har vi möjlighet att bidra till att ytterligare stärka konkurrenskraften för elektronikföretagen i Sverige.

Produktionslyftet har sedan starten 2007 samarbetat med ett stort antal industriföretag i omfattande utvecklingsprogram, varav flera finns inom elektronikindustrin. Ett exempel är Eskilstuna Elektronikpartner (EEPAB), som deltog i Produktionslyftet 2008 och 2019. Mikael Joki är vd på EEPAB och han är även styrelseledamot i Smartare Elektroniksystem.

– För oss handlade Produktionslyftet om att etablera en gemen­sam värdegrund och målbild, säger Mikael Joki. När vi väl var överens om vad vi ville och vad som är viktigt för oss, så blev det också enklare att prata med varandra och vara tydligare mot kunder och leverantörer. Vi har ökat engagemanget bland våra medarbetare, men framför allt talar vi nu med en och samma röst.

Initiativet för utveckling av små och medelstora företag i elektronikindustrin är finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Erbjudandet omfattar följande konkreta och kostnadsfria insatser:

  • Besök av Produktionslyftet och dialog om behov
  • Instegsaktivitet, inblick i egna utmaningar och förändringsarbete
  • Deltagande i Produktionslyftets startprogram

Vill du veta mer om hur du kan utveckla din verksamhet med hjälp av detta erbjudande? Välkommen att kontakta Annika Nilsson, 070-780 60 89 eller annika.nilsson@ri.se.


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste