Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

Svensk Elektronik har i samarbete med branschorganisationen IPC och flera andra aktörer lanserat Initiativ för kritisk elektronikförsörjning, som har presenterats för EU-kommissionen. Detta initiativ syftar till att stärka Europas kapacitet inom elektronik och säkerställa en robust försörjningskedja.

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ, inklusive Chips Act, som utgör viktiga steg mot att förstärka regionens kapacitet inom halvledare. Svensk Elektronik arbetar aktivt med halvledarfrågan och presenterade den 17 juni förslag till en nationell strategi inom området.

Trots detta är fokus enbart på halvledare otillräckligt för att säkerställa Europas säkerhet och konkurrenskraft. En holistisk strategi som även innefattar ökad kapacitet för tillverkning av kretskort (PCB) och elektronisk montering är nödvändig. Detta stöds av en ny branschstudie som belyser vikten av att stärka Europas ekosystem för elektronik. Rapporten, som kan läsas här, betonar behovet av att minska strategiska beroenden och bygga kapaciteter för framtida välstånd och säkerhet.

Svensk Elektronik har även informerat Näringsdepartementet samt svenska ledamöter i EU-parlamentet inför EU-kommissionens möte den 27 och 28 juni. Initiativet understryker vikten av samarbete mellan privata och offentliga sektorer för att uppnå en konkurrenskraftig och motståndskraftig europeisk elektronikindustri.

Läs mer om initiativet här: Call to action for a European silicon to systems electronics manufacturing strategy


Nyheter


Svensk Elektronik Samverkar för Kritisk Elektronikförsörjning

EU:s oberoende av elektronik har identifierats som en kritisk sårbarhet. Som svar på detta har EU lanserat flera strategiska initiativ,

Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.