Sektionsmöte med Embedded R&D-sektionen

Årets första möte med den nya Embedded R&D-sektionen som är under bildande, kommer att genomföras den 21 februari, kl. 15.00 – 17.00.

Mötet kommer hållas i Kista Mentor Space på Electrum, Kistagången 16.

På mötet ger Professor Mark Smith oss en presentation av Mentorspace verksamhet.

Övrigt på agendan:

  • diskussion om framtida aktiviteter för sektionen,
  • omvärldsbevakning
  • och vad som händer inom tex cybersäkerhet och tillförlitlighet.
  • Vi vill veta var vi ska lägga fokus för det fortsatta sektionsarbetet för att det ska ge bästa möjliga stöd för medlemmarna.

Välkommen att anmäla dig. Till anmälan.

Mentorspace i Kista är en mötesplats där studenter, industri och forskare kan utveckla idéer, bygga prototyper eller ett få hjälp att ta fram koncept. Mentorspace är en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom ämnet elektroteknik och datavetenskap. 

Kontaktpersoner:

Maria Månsson, maria.mansson@smartareelektroniksystem.se
tel. 0708-644 399

Mats Andersson, mats.andersson@smartareelektroniksystem.se
tel. 070-108 09 03