Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Under pandemin blev det tydligt hur viktiga halvledarkomponenter är för all modern teknologi. För att Sverige inte ska hamna på efterkälken i den globala konkurrensen, argumenterar åtta ledamöter från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien för att Sverige bör ta en aktiv roll i EU:s nya halvledarinitiativ, European Chips Act.

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av produktionen för att stärka Europas oberoende och konkurrenskraft inom halvledarindustrin. Med en budget på 160 miljarder kronor för den första pelaren i projektet, är det en storsatsning där EU-medlemsländerna förväntas matcha med nationella medel.

Sverige, med sin starka tradition inom forskning och innovation, har goda förutsättningar att bidra till och dra nytta av detta initiativ. Expertgruppen uppmanar därför den svenska regeringen att stärka det nationella stödet för halvledarområdet genom att öka anslagen till relevanta myndigheter och akademiska institutioner.

Genom att ta en ledande position i halvledarutvecklingen kan Sverige inte bara stärka sin industri och skapa nya jobb utan även säkra sin långsiktiga välfärd och bidra till en hållbar omställning av industrin. Experterna understryker att det är brådskande att agera för att Sverige inte ska missa detta viktiga teknikskifte.

 

Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/halvledare-styr-framtiden-och-staten-maste-ga-fore/

 


Nyheter


Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste

Elektronikmässan 2024 – Sofia Persson Björk vald till Årets kvinnliga förebild

Under två inspirerande dagar på Advanced Engineering & Elektronikmässan 2024 på Kistamässan i Stockholm hade vi möjligheten att träffa våra

Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics