Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar kring dröjsmålsränta/förseningsavgifter. Nu har Svensk Elektronik lämnat in ett yttrande till kommissionen med avseende på remissen.

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar kring dröjsmålsränta/förseningsavgifter.

Svensk Elektronik har haft möjlighet att skicka in ett remissyttrande i samband med att förslaget publicerades och i nyhetsbrevet för november månad bad vi våra medlemmar att inkomma med vad man skulle vilja se lyftas fram som viktiga aspekter att ta hänsyn till i det slutliga remissyttrandet.

Nu har Svensk elektronik lämnat in ett yttrande till EU-kommissionen som går att läsa i sin helhet här.


Nyheter


Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av