Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar kring dröjsmålsränta/förseningsavgifter. Nu har Svensk Elektronik lämnat in ett yttrande till kommissionen med avseende på remissen.

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar kring dröjsmålsränta/förseningsavgifter.

Svensk Elektronik har haft möjlighet att skicka in ett remissyttrande i samband med att förslaget publicerades och i nyhetsbrevet för november månad bad vi våra medlemmar att inkomma med vad man skulle vilja se lyftas fram som viktiga aspekter att ta hänsyn till i det slutliga remissyttrandet.

Nu har Svensk elektronik lämnat in ett yttrande till EU-kommissionen som går att läsa i sin helhet här.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för