Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sveriges industri är en samhällsbärare som finansierar stora delar av den gemensamma välfärden. Nu hoppas vi att staten vill slå följe med oss skriver en rad företrädare från flera teknik- och elektronikföretag.

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara klimatomställningen behöver fokusen ligga på modern teknik. Att satsa på elektronik är att välja en morgondag med fler jobb och bättre förutsättningar att hantera oförutsedda utmaningar.

Läs hela debattartikeln här: https://www.di.se/debatt/sverige-halkar-efter-nar-eu-satsar-pa-framtidens-elektronik/


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för