Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sveriges industri är en samhällsbärare som finansierar stora delar av den gemensamma välfärden. Nu hoppas vi att staten vill slå följe med oss skriver en rad företrädare från flera teknik- och elektronikföretag.

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara klimatomställningen behöver fokusen ligga på modern teknik. Att satsa på elektronik är att välja en morgondag med fler jobb och bättre förutsättningar att hantera oförutsedda utmaningar.

Läs hela debattartikeln här: https://www.di.se/debatt/sverige-halkar-efter-nar-eu-satsar-pa-framtidens-elektronik/


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste