Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter kring Design Platform. Svensk Elektronik kommer att ge reflektioner på dokumentet som beskriver hur EU-kommissionen planerar kommande Design Platform inom Chips Act. Vi tar gärna emot kommentarer till dokumentet. Dokumentet finns att läsa på medlemsinterna sidor.

Det går också bra att ge ett kort svar om Design Platform via länken: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eudpsurv0923

EU-kommissionen vill ha input från så många europeiska företag som möjligt och det är viktigt att svenska företag svarar!


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter