EU vill skärpa betalningstiderna för företag

Fakturor ska betalas på maximalt 30 dagar enligt EU-kommissionens förslag till ny förordning som ska stätta stopp för långa betaltider. Det rapporterar Dagens industri. "Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förordning som innebär att mindre företag får betalt i tid", säger Stefan Jakab, Generalsekreterare Svensk Elektronik.

Under lång tid har underleverantörer och mindre företag klagat om hur de får vänta länge på att få betalt, och därmed agera bank åt större bolag. Nu vill skärper EU-kommissionen tonen om betaltiderna. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ny förordning där man bland annat föreslår en maxgräns på 30 dagar för fakturor, samt tydligare krav på ränta vid förseningar.

Svensk Elektronik välkomnar förslaget.

”Det är orimligt att betalvillkoren hitintills har varit av ensidig fördel för vissa större aktörer på bekostnad av mindre aktörer. Ett företags kassaflöde utgör en parameter som direkt påverkar företagets möjligheter att växa och nå framgång. En prestation måste alltid följas av en motprestation inom rimlig tid, dvs att alla i produktionskedjan kan få betalt för sina insatser. Att EU-kommissionen även inkluderar tydligare krav på ränta vid förseningar av betalning, visar att man ser helhetsbilden och tar företagens bekymmer med oregelbundna eller väldigt långa betalningstider på allvar, och det är bra”, understryker Elisabet Österlund, Ordförande Svensk Elektronik.

 


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för