Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större orosmoln för svensk elektronikindustris konkurrenskraft.

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar energi. Att de nu trappar upp teknikkriget med väst bör därför vara politikernas högsta prioritet under resterande delar av året.

För att säkra att industrin får den uppmärksamhet och det stöd som behövs från myndigheter och lagstiftare, är det av vikt att förstå effekterna av Kinas agerande.

Därför gör vi nu en undersökning i branschen för att få svar på några frågor som kan vara vägen framåt. Enkäten har sänts ut till Svensk Elektroniks medlemmar och andra intresserade. Vill du vara med i undersökningen (som hanteras anonymt) – kontakta oss: info@svenskelektronik.se

Det här är Gallium och Germanium

Galliumnitrid (GaN) används bl.a i HF-halvledare, krafthalvledare och LED.
Läs vidare på nedan länkar.

https://navitassemi.com/gallium-nitride-the-next-generation-of-power/

https://gansystems.com/gallium-nitride-semiconductor/

Germanium är kanske mest känt som en föregångare till Kisel i dioder och transistorer. Men Germanium används i en del high-speed halvledare även idag.
Läs vidare på nedan länk.

https://www.waferworld.com/post/importance-of-germanium-in-the-world-today


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för