Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större orosmoln för svensk elektronikindustris konkurrenskraft.

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar energi. Att de nu trappar upp teknikkriget med väst bör därför vara politikernas högsta prioritet under resterande delar av året.

För att säkra att industrin får den uppmärksamhet och det stöd som behövs från myndigheter och lagstiftare, är det av vikt att förstå effekterna av Kinas agerande.

Därför gör vi nu en undersökning i branschen för att få svar på några frågor som kan vara vägen framåt. Enkäten har sänts ut till Svensk Elektroniks medlemmar och andra intresserade. Vill du vara med i undersökningen (som hanteras anonymt) – kontakta oss: info@svenskelektronik.se

Det här är Gallium och Germanium

Galliumnitrid (GaN) används bl.a i HF-halvledare, krafthalvledare och LED.
Läs vidare på nedan länkar.

https://navitassemi.com/gallium-nitride-the-next-generation-of-power/

https://gansystems.com/gallium-nitride-semiconductor/

Germanium är kanske mest känt som en föregångare till Kisel i dioder och transistorer. Men Germanium används i en del high-speed halvledare även idag.
Läs vidare på nedan länk.

https://www.waferworld.com/post/importance-of-germanium-in-the-world-today


Nyheter


Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av