Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska militären. I syfte att kringgå restriktioner sker importen ofta med hjälp av nätverk av bolag och individer baserade i andra länder.

Nu informerar Säkerhetspolisen företag inom tekniksektorn om Rysslands pågående anskaffning av teknik och produkter från Sverige.

Behov av kundkännedom och effektiva efterlevnadsprogram

I dokumentet ”Rysk teknikanskaffning” informerar Säkerhetspolisen om Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från Sverige för slutanvändning hos ryska militären och vad företag behöver tänka på för att undvika överträdelser av ekonomiska sanktioner och exportkontrollbestämmelser.

”Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från sverige utgör ett hot mot nationell säkerhet. Detta hot, jämte de därmed relaterade kommersiella och straffrättsliga riskerna som sådan handel medför, understryker behovet av god kundkännedom och effektiv implementering av interna efterlevnadsprogram.”

Har du kännedom om affärsverksamhet som du tror bryter mot exportkontroll- eller sanktioner

Tipsa polisen genom att ringa 11414, tipsa Tullverket vid in- eller utförsel av var, eller kontakta Säkerhetspolisen vid brottslighet begången på uppdrag av främmande makt.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.


Nyheter


Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av