Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska militären. I syfte att kringgå restriktioner sker importen ofta med hjälp av nätverk av bolag och individer baserade i andra länder.

Nu informerar Säkerhetspolisen företag inom tekniksektorn om Rysslands pågående anskaffning av teknik och produkter från Sverige.

Behov av kundkännedom och effektiva efterlevnadsprogram

I dokumentet ”Rysk teknikanskaffning” informerar Säkerhetspolisen om Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från Sverige för slutanvändning hos ryska militären och vad företag behöver tänka på för att undvika överträdelser av ekonomiska sanktioner och exportkontrollbestämmelser.

”Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från sverige utgör ett hot mot nationell säkerhet. Detta hot, jämte de därmed relaterade kommersiella och straffrättsliga riskerna som sådan handel medför, understryker behovet av god kundkännedom och effektiv implementering av interna efterlevnadsprogram.”

Har du kännedom om affärsverksamhet som du tror bryter mot exportkontroll- eller sanktioner

Tipsa polisen genom att ringa 11414, tipsa Tullverket vid in- eller utförsel av var, eller kontakta Säkerhetspolisen vid brottslighet begången på uppdrag av främmande makt.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för