Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska militären. I syfte att kringgå restriktioner sker importen ofta med hjälp av nätverk av bolag och individer baserade i andra länder.

Nu informerar Säkerhetspolisen företag inom tekniksektorn om Rysslands pågående anskaffning av teknik och produkter från Sverige.

Behov av kundkännedom och effektiva efterlevnadsprogram

I dokumentet ”Rysk teknikanskaffning” informerar Säkerhetspolisen om Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från Sverige för slutanvändning hos ryska militären och vad företag behöver tänka på för att undvika överträdelser av ekonomiska sanktioner och exportkontrollbestämmelser.

”Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från sverige utgör ett hot mot nationell säkerhet. Detta hot, jämte de därmed relaterade kommersiella och straffrättsliga riskerna som sådan handel medför, understryker behovet av god kundkännedom och effektiv implementering av interna efterlevnadsprogram.”

Har du kännedom om affärsverksamhet som du tror bryter mot exportkontroll- eller sanktioner

Tipsa polisen genom att ringa 11414, tipsa Tullverket vid in- eller utförsel av var, eller kontakta Säkerhetspolisen vid brottslighet begången på uppdrag av främmande makt.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.


Nyheter


Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri. Nu har SME möjlighet att söka resebidrag till eventet via Vinnova.

Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större

Call For Papers ECS 2024

ECS will offer selected speakers who will cover important trends and key areas of embedded applications and technologies. The conference

Debatt: Kinas exportbegränsningar bör vara topprioritet

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar