Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska militären. I syfte att kringgå restriktioner sker importen ofta med hjälp av nätverk av bolag och individer baserade i andra länder.

Nu informerar Säkerhetspolisen företag inom tekniksektorn om Rysslands pågående anskaffning av teknik och produkter från Sverige.

Behov av kundkännedom och effektiva efterlevnadsprogram

I dokumentet ”Rysk teknikanskaffning” informerar Säkerhetspolisen om Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från Sverige för slutanvändning hos ryska militären och vad företag behöver tänka på för att undvika överträdelser av ekonomiska sanktioner och exportkontrollbestämmelser.

”Rysslands pågående anskaffning av produkter och teknik från sverige utgör ett hot mot nationell säkerhet. Detta hot, jämte de därmed relaterade kommersiella och straffrättsliga riskerna som sådan handel medför, understryker behovet av god kundkännedom och effektiv implementering av interna efterlevnadsprogram.”

Har du kännedom om affärsverksamhet som du tror bryter mot exportkontroll- eller sanktioner

Tipsa polisen genom att ringa 11414, tipsa Tullverket vid in- eller utförsel av var, eller kontakta Säkerhetspolisen vid brottslighet begången på uppdrag av främmande makt.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare