Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu till dig som är verksam inom elektronikbranschen.

Vägledningsmaterialet Framtidsvalet är ett digitalt och tryckt material som skickas ut till skolor.

Det visar Studie- och yrkesvägledare samt ungdomar, både på högstadiet och gymnasiet, att det finns goda möjligheter till jobb i attraktiva branscher hos olika arbetsgivare som jobbar med hållbar kompetensförsörjning, däribland elektronikbranschen.

Framtidsvalet har nu inlett arbetet med att planera seminarier för 2023.

Om ditt företag finner detta intressant – så finns det möjlighet för er att delta på flera orter!

Ambitionen är att arrangera fysiska seminarier för Studie- och yrkesvägledare runt om i landet.

På seminarierna presenterar vi föreläsare från olika arbetsgivare med fokus på verksamhet och framtida kompetensbehov.

Framtidsvalet har fått förfrågan från skolorna om företagsförlagda seminarier kombinerat med studiebesök/ rundvandring.

Vi undrar nu:

  • Har ditt företag arbetsplatser på några orter i landet som skulle passa för ett företagsförlagt seminarium/ inspirationsföreläsning för Studie- och yrkesvägledare?
    Lokalen bör rymma minst 20 – 25 personer, beroende på ort.
  • Är du intresserad av att medverka som föreläsare på våra fysiska seminarier? (Det finns underlag/riktlinjer för upplägg av föredraget i så fall.)

Lämna gärna dina svar senast den 20 april via ett Google-formulär, genom att klicka på följande länk: https://forms.gle/p9DFuVh48KZxLHC89


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter