Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu till dig som är verksam inom elektronikbranschen.

Vägledningsmaterialet Framtidsvalet är ett digitalt och tryckt material som skickas ut till skolor.

Det visar Studie- och yrkesvägledare samt ungdomar, både på högstadiet och gymnasiet, att det finns goda möjligheter till jobb i attraktiva branscher hos olika arbetsgivare som jobbar med hållbar kompetensförsörjning, däribland elektronikbranschen.

Framtidsvalet har nu inlett arbetet med att planera seminarier för 2023.

Om ditt företag finner detta intressant – så finns det möjlighet för er att delta på flera orter!

Ambitionen är att arrangera fysiska seminarier för Studie- och yrkesvägledare runt om i landet.

På seminarierna presenterar vi föreläsare från olika arbetsgivare med fokus på verksamhet och framtida kompetensbehov.

Framtidsvalet har fått förfrågan från skolorna om företagsförlagda seminarier kombinerat med studiebesök/ rundvandring.

Vi undrar nu:

  • Har ditt företag arbetsplatser på några orter i landet som skulle passa för ett företagsförlagt seminarium/ inspirationsföreläsning för Studie- och yrkesvägledare?
    Lokalen bör rymma minst 20 – 25 personer, beroende på ort.
  • Är du intresserad av att medverka som föreläsare på våra fysiska seminarier? (Det finns underlag/riktlinjer för upplägg av föredraget i så fall.)

Lämna gärna dina svar senast den 20 april via ett Google-formulär, genom att klicka på följande länk: https://forms.gle/p9DFuVh48KZxLHC89


Nyheter


Årsmöte och ny styrelse för Svensk Elektronik

Den 12 juni höll Svensk Elektronik års- och vårmöte för medlemmar och inbjudna gäster. Mötet hålls på AFRY i Solna

Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av