Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu till dig som är verksam inom elektronikbranschen.

Vägledningsmaterialet Framtidsvalet är ett digitalt och tryckt material som skickas ut till skolor.

Det visar Studie- och yrkesvägledare samt ungdomar, både på högstadiet och gymnasiet, att det finns goda möjligheter till jobb i attraktiva branscher hos olika arbetsgivare som jobbar med hållbar kompetensförsörjning, däribland elektronikbranschen.

Framtidsvalet har nu inlett arbetet med att planera seminarier för 2023.

Om ditt företag finner detta intressant – så finns det möjlighet för er att delta på flera orter!

Ambitionen är att arrangera fysiska seminarier för Studie- och yrkesvägledare runt om i landet.

På seminarierna presenterar vi föreläsare från olika arbetsgivare med fokus på verksamhet och framtida kompetensbehov.

Framtidsvalet har fått förfrågan från skolorna om företagsförlagda seminarier kombinerat med studiebesök/ rundvandring.

Vi undrar nu:

  • Har ditt företag arbetsplatser på några orter i landet som skulle passa för ett företagsförlagt seminarium/ inspirationsföreläsning för Studie- och yrkesvägledare?
    Lokalen bör rymma minst 20 – 25 personer, beroende på ort.
  • Är du intresserad av att medverka som föreläsare på våra fysiska seminarier? (Det finns underlag/riktlinjer för upplägg av föredraget i så fall.)

Lämna gärna dina svar senast den 20 april via ett Google-formulär, genom att klicka på följande länk: https://forms.gle/p9DFuVh48KZxLHC89


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare