Var med i viktig enkät om grön elektronik och hållbarhetsarbete

Forskningsinstitutet RISE bedriver initiativet Grön elektronik som finansieras av ICT Sweden och den Europeiska unionen, med målet att stödja svensk elektronikindustri i sin gröna omställning.

För att uppnå detta mål behöver RISE skapa en uppfattning av nuvarande lägesbild över hållbarhetsarbetet och ambitionsmålen hos företag med koppling till elektronikindustrin.

Ett led i detta arbete är en undersökning i samarbete mellan RISE och branschorganisationen Svensk Elektronik.

Du som är medlem i Svensk Elektronik inbjuds särskilt att delta i denna enkät för att besvara på några frågor om ditt företags hållbarhetsarbete. Frågorna tar ungefär 5-6 minuter att svara.

Enkäten kan ifyllas anonymt men det finns även en möjlighet att ange dina kontaktuppgifter. Det finns vidare en möjlighet att anmäla intresse för en fördjupad intervju i efterhand. Mer information återfinns efter medverkan i enkäten. Enkäten kommer att stängas den 12 februari

 


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste