Var med i viktig enkät om grön elektronik och hållbarhetsarbete

Forskningsinstitutet RISE bedriver initiativet Grön elektronik som finansieras av ICT Sweden och den Europeiska unionen, med målet att stödja svensk elektronikindustri i sin gröna omställning.

För att uppnå detta mål behöver RISE skapa en uppfattning av nuvarande lägesbild över hållbarhetsarbetet och ambitionsmålen hos företag med koppling till elektronikindustrin.

Ett led i detta arbete är en undersökning i samarbete mellan RISE och branschorganisationen Svensk Elektronik.

Du som är medlem i Svensk Elektronik inbjuds särskilt att delta i denna enkät för att besvara på några frågor om ditt företags hållbarhetsarbete. Frågorna tar ungefär 5-6 minuter att svara.

Enkäten kan ifyllas anonymt men det finns även en möjlighet att ange dina kontaktuppgifter. Det finns vidare en möjlighet att anmäla intresse för en fördjupad intervju i efterhand. Mer information återfinns efter medverkan i enkäten. Enkäten kommer att stängas den 12 februari

 


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare