Var med i viktig enkät om grön elektronik och hållbarhetsarbete

Forskningsinstitutet RISE bedriver initiativet Grön elektronik som finansieras av ICT Sweden och den Europeiska unionen, med målet att stödja svensk elektronikindustri i sin gröna omställning.

För att uppnå detta mål behöver RISE skapa en uppfattning av nuvarande lägesbild över hållbarhetsarbetet och ambitionsmålen hos företag med koppling till elektronikindustrin.

Ett led i detta arbete är en undersökning i samarbete mellan RISE och branschorganisationen Svensk Elektronik.

Du som är medlem i Svensk Elektronik inbjuds särskilt att delta i denna enkät för att besvara på några frågor om ditt företags hållbarhetsarbete. Frågorna tar ungefär 5-6 minuter att svara.

Enkäten kan ifyllas anonymt men det finns även en möjlighet att ange dina kontaktuppgifter. Det finns vidare en möjlighet att anmäla intresse för en fördjupad intervju i efterhand. Mer information återfinns efter medverkan i enkäten.

Till enkäten

 


Nyheter


Var med i viktig enkät om grön elektronik och hållbarhetsarbete

För att uppnå detta mål behöver RISE skapa en uppfattning av nuvarande lägesbild över hållbarhetsarbetet och ambitionsmålen hos företag med

utbildning i SCIP_databasen

Nya kemikalier har införts på ECHA:s SVHC-lista

20 januari 2023 Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (European Chemiclas

15% rabatt på Elektronikmässan i Stockholm

Den 10-11 april 2024 kommer Elektronikmässan tillbaka till Kistamässan. På Sveriges viktigaste mötesplats för Elektronikbranschen samlas allt ifrån stora nyckelleverantörer

Förslag till branschrekommendation vid villkorad elnätsanslutning

Läs mer om förslaget och möjligheten att lämna synpunkter här: Förslag till branschrekommendation vid villkorad elnätsanslutning – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)