Var med i viktig enkät om grön elektronik och hållbarhetsarbete

Forskningsinstitutet RISE bedriver initiativet Grön elektronik som finansieras av ICT Sweden och den Europeiska unionen, med målet att stödja svensk elektronikindustri i sin gröna omställning.

För att uppnå detta mål behöver RISE skapa en uppfattning av nuvarande lägesbild över hållbarhetsarbetet och ambitionsmålen hos företag med koppling till elektronikindustrin.

Ett led i detta arbete är en undersökning i samarbete mellan RISE och branschorganisationen Svensk Elektronik.

Du som är medlem i Svensk Elektronik inbjuds särskilt att delta i denna enkät för att besvara på några frågor om ditt företags hållbarhetsarbete. Frågorna tar ungefär 5-6 minuter att svara.

Enkäten kan ifyllas anonymt men det finns även en möjlighet att ange dina kontaktuppgifter. Det finns vidare en möjlighet att anmäla intresse för en fördjupad intervju i efterhand. Mer information återfinns efter medverkan i enkäten. Enkäten kommer att stängas den 12 februari

 


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för