utbildning i SCIP_databasen

Nya kemikalier har införts på ECHA:s SVHC-lista

Kemikalierna kan vara relevanta för elektronikindustrin.

20 januari 2023

Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (European Chemiclas Agency). Informationen samlas i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret, som finns hos Echa.

ECHA har nyligen den 17 januari, uppdaterat databasen med nya kemikalier, läs mer på ECHA:s hemsida 

Även Kemikalieinspektionen har publicerat uppdateringen som finns att läsas på svenska.

Där finner du dessutom mer information om klassificerings- och märkningsregistret. Du kan även göra en sökning i databasen.


Nyheter


Debatt: Elektronikindustrin går miste om värdefulla talanger

Under lång tid har Sverige haft en ledarposition i det globala innovationsracet, en roll som utmanas bland annat på grund

Nytt samarbete för en hållbar och stark svensk elektronikindustri

Produktionslyftet, innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och branschorganisationen Svensk Elektronik går in i ett nytt samarbete för att öka ­små och medelstora elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Erbjudandet omfattar flera kostnadsfria insatser för tillverkare i elektronikindustrin.

Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste