utbildning i SCIP_databasen

Nya kemikalier har införts på ECHA:s SVHC-lista

Kemikalierna kan vara relevanta för elektronikindustrin.

20 januari 2023

Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (European Chemiclas Agency). Informationen samlas i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret, som finns hos Echa.

ECHA har nyligen den 17 januari, uppdaterat databasen med nya kemikalier, läs mer på ECHA:s hemsida 

Även Kemikalieinspektionen har publicerat uppdateringen som finns att läsas på svenska.

Där finner du dessutom mer information om klassificerings- och märkningsregistret. Du kan även göra en sökning i databasen.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för