utbildning i SCIP_databasen

Nya kemikalier har införts på ECHA:s SVHC-lista

Kemikalierna kan vara relevanta för elektronikindustrin.

20 januari 2023

Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (European Chemiclas Agency). Informationen samlas i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret, som finns hos Echa.

ECHA har nyligen den 17 januari, uppdaterat databasen med nya kemikalier, läs mer på ECHA:s hemsida 

Även Kemikalieinspektionen har publicerat uppdateringen som finns att läsas på svenska.

Där finner du dessutom mer information om klassificerings- och märkningsregistret. Du kan även göra en sökning i databasen.


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare