Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

Det innebär att företagen kan fortsätta med CE-märkning fram till 31 december 2024.

(23 november 2022)

Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det möjligt för företag att använda antingen UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) eller CE-märkning.

En av anledningarna är det pågående kriget i Ukraina samt de höga energipriserna. Företagen ges nu möjlighet att istället fokusera på tillväxt.

Läs mer här.


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter