Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

Det innebär att företagen kan fortsätta med CE-märkning fram till 31 december 2024.

(23 november 2022)

Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det möjligt för företag att använda antingen UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) eller CE-märkning.

En av anledningarna är det pågående kriget i Ukraina samt de höga energipriserna. Företagen ges nu möjlighet att istället fokusera på tillväxt.

Läs mer här.


Nyheter


Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

(23 november 2022) Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det

Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Undvik vanliga misstag PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att

Delta i en digital workshop om Chips Act

DG CNECT anordnar en online-workshop för små och medelstora företag den 22 november 2022 kl. 9:30 – 12:30 CET. Workshopen

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter.