Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

Det innebär att företagen kan fortsätta med CE-märkning fram till 31 december 2024.

(23 november 2022)

Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det möjligt för företag att använda antingen UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) eller CE-märkning.

En av anledningarna är det pågående kriget i Ukraina samt de höga energipriserna. Företagen ges nu möjlighet att istället fokusera på tillväxt.

Läs mer här.


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare