Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Alla som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning.

Undvik vanliga misstag

PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att undvika de vanligaste CE-misstagen och CE-märka sina produkter rätt. Flera företag behöver känna till de EU-regler som gäller för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera att störa annan radioutrustning.

Till webb-guiden

PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbetar för en störningsfri radiomiljö och vägleder företag som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljas i Sverige. Kraven regleras i det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den som säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

PTS är en av flera myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige.

Fler länkar

Information och goda råd till konsumenter om Radioutrustning

Information om marknadskontroll i Sverige


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för