Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Alla som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning.

Undvik vanliga misstag

PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att undvika de vanligaste CE-misstagen och CE-märka sina produkter rätt. Flera företag behöver känna till de EU-regler som gäller för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera att störa annan radioutrustning.

Till webb-guiden

PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbetar för en störningsfri radiomiljö och vägleder företag som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljas i Sverige. Kraven regleras i det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den som säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

PTS är en av flera myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige.

Fler länkar

Information och goda råd till konsumenter om Radioutrustning

Information om marknadskontroll i Sverige


Nyheter


Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri. Nu har SME möjlighet att söka resebidrag till eventet via Vinnova.

Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större

Call For Papers ECS 2024

ECS will offer selected speakers who will cover important trends and key areas of embedded applications and technologies. The conference

Debatt: Kinas exportbegränsningar bör vara topprioritet

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar