Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Alla som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning.

Undvik vanliga misstag

PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att undvika de vanligaste CE-misstagen och CE-märka sina produkter rätt. Flera företag behöver känna till de EU-regler som gäller för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera att störa annan radioutrustning.

Till webb-guiden

PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbetar för en störningsfri radiomiljö och vägleder företag som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljas i Sverige. Kraven regleras i det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den som säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

PTS är en av flera myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige.

Fler länkar

Information och goda råd till konsumenter om Radioutrustning

Information om marknadskontroll i Sverige


Nyheter


Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare

Snart lanseras den nya handboken!

Projektet ”Handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter” är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige samt

Rejäl energi-boost hos Mentor Space i samband med sektionsmöte

”Besöket var lyckat och gav bra startenergi för diskussioner om sektionens fortsatta arbete”, enligt Maria Månsson, en av de ansvariga