Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Alla som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning.

Undvik vanliga misstag

PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att undvika de vanligaste CE-misstagen och CE-märka sina produkter rätt. Flera företag behöver känna till de EU-regler som gäller för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera att störa annan radioutrustning.

Till webb-guiden

PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbetar för en störningsfri radiomiljö och vägleder företag som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljas i Sverige. Kraven regleras i det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den som säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

PTS är en av flera myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige.

Fler länkar

Information och goda råd till konsumenter om Radioutrustning

Information om marknadskontroll i Sverige


Nyheter


Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

(23 november 2022) Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det

Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Undvik vanliga misstag PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att

Delta i en digital workshop om Chips Act

DG CNECT anordnar en online-workshop för små och medelstora företag den 22 november 2022 kl. 9:30 – 12:30 CET. Workshopen

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter.