Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Alla som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning.

Undvik vanliga misstag

PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att undvika de vanligaste CE-misstagen och CE-märka sina produkter rätt. Flera företag behöver känna till de EU-regler som gäller för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera att störa annan radioutrustning.

Till webb-guiden

PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbetar för en störningsfri radiomiljö och vägleder företag som tillverkar, importerar och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljas i Sverige. Kraven regleras i det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den som säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

PTS är en av flera myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige.

Fler länkar

Information och goda råd till konsumenter om Radioutrustning

Information om marknadskontroll i Sverige


Nyheter


Svenska experter uppmanar till nationellt engagemang i EU:s halvledarsatsning

Initiativet, som introducerades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hösten 2021, omfattar forskning, innovation, utbildning samt uppskalning av

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Läs hela rapporten här   Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri. De senaste

Elektronikmässan 2024 – Sofia Persson Björk vald till Årets kvinnliga förebild

Under två inspirerande dagar på Advanced Engineering & Elektronikmässan 2024 på Kistamässan i Stockholm hade vi möjligheten att träffa våra

Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics