Kommer snart – handbok för cybersäker IoT

Ett nytt projekt pågår just nu för att ta fram en handbok kring IoT och cybersäkerhet. Svensk Elektronik, IoT Sverige och Smartare Elektroniksystem är initiativtagare tillsammans med flera projektparters. Som medlem i Svensk Elektronik ges du nu möjlighet att vara en del av processen!

Produkter uppkopplade till internet blir en allt viktigare del i digitaliseringen av vårt samhälle. Utvecklingen går snabbt, allt mer kopplas upp och ihop och sakernas internet (IoT) berör snart alla sektorer i samhället. De strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige tar, tillsammans med Svensk Elektronik, just nu fram en ny handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter.

Målgrupp utvecklare och konstruktörer

Samtidigt som utvecklingen av IoT går i rasande fart har även behovet av säkerhet ökat. Cyberattacker av olika slag blir allt vanligare mot såväl privat- som offentlig sektor. Även lagar, regleringar och branschkrav påverkar och ställer allt tydligare cybersäkerhetskrav på hanteringen av IoT. IoT Sverige vill öka användningen av IoT inom offentlig sektor för att skapa samhällsnytta och jämlika digitala förutsättningar för alla.

Primär målgrupp för handboken är utvecklare och konstruktörer av IoT-produkter.

– Cybersäkerhet behöver finnas med under en IoT-produkts hela livscykel. Därför ska denna handbok omfatta råd från IoT-produktens idéstadium och framtagning till dess att den sätts i drift och vidare när den ska skrotas, eller användas till något annat. Cybersäkerhet ska finnas med i alla steg, säger Thorbjörn Ebefors, tf. programchef på Smartare Elektroniksystem.

Fler aktörer välkomnas

Svensk Elektronik har även varit delaktiga i framtagningen av Smartare Elektronikhandboken 2.0 tillsammans med Smartare elektroniksystem. Den nya handboken för cybersäkra IoT-produkter blir en fortsättning och förstärkning.

– Kompetensfrågan är central och syftet med att skapa en cybersäkerhetshandbok är att förmedla och höja kompetensen för cybersäkerhet för de som utvecklar IoT-lösningar. Vi välkomnar fler aktörer som kan bidra med input till handboken, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Projektet leds av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i samarbete med IoT Sverige och arbetet utförs tillsammans med ett flertal projektdeltagare från industri och akademi. Målet är att handboken ska vara framtagen i slutet av 2022.

Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

(23 november 2022) Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det

Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Undvik vanliga misstag PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att

Delta i en digital workshop om Chips Act

DG CNECT anordnar en online-workshop för små och medelstora företag den 22 november 2022 kl. 9:30 – 12:30 CET. Workshopen

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter.