Kommer snart – handbok för cybersäker IoT

Ett nytt projekt pågår just nu för att ta fram en handbok kring IoT och cybersäkerhet. Svensk Elektronik, IoT Sverige och Smartare Elektroniksystem är initiativtagare tillsammans med flera projektparters. Som medlem i Svensk Elektronik ges du nu möjlighet att vara en del av processen!

Produkter uppkopplade till internet blir en allt viktigare del i digitaliseringen av vårt samhälle. Utvecklingen går snabbt, allt mer kopplas upp och ihop och sakernas internet (IoT) berör snart alla sektorer i samhället. De strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige tar, tillsammans med Svensk Elektronik, just nu fram en ny handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter.

Målgrupp utvecklare och konstruktörer

Samtidigt som utvecklingen av IoT går i rasande fart har även behovet av säkerhet ökat. Cyberattacker av olika slag blir allt vanligare mot såväl privat- som offentlig sektor. Även lagar, regleringar och branschkrav påverkar och ställer allt tydligare cybersäkerhetskrav på hanteringen av IoT. IoT Sverige vill öka användningen av IoT inom offentlig sektor för att skapa samhällsnytta och jämlika digitala förutsättningar för alla.

Primär målgrupp för handboken är utvecklare och konstruktörer av IoT-produkter.

– Cybersäkerhet behöver finnas med under en IoT-produkts hela livscykel. Därför ska denna handbok omfatta råd från IoT-produktens idéstadium och framtagning till dess att den sätts i drift och vidare när den ska skrotas, eller användas till något annat. Cybersäkerhet ska finnas med i alla steg, säger Thorbjörn Ebefors, tf. programchef på Smartare Elektroniksystem.

Fler aktörer välkomnas

Svensk Elektronik har även varit delaktiga i framtagningen av Smartare Elektronikhandboken 2.0 tillsammans med Smartare elektroniksystem. Den nya handboken för cybersäkra IoT-produkter blir en fortsättning och förstärkning.

– Kompetensfrågan är central och syftet med att skapa en cybersäkerhetshandbok är att förmedla och höja kompetensen för cybersäkerhet för de som utvecklar IoT-lösningar. Vi välkomnar fler aktörer som kan bidra med input till handboken, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Projektet leds av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i samarbete med IoT Sverige och arbetet utförs tillsammans med ett flertal projektdeltagare från industri och akademi. Målet är att handboken ska vara framtagen i slutet av 2022.

Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för