Med anledning av det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Svenskt Näringsliv uppmanade förra veckan sina medlemsföretag att se över sitt säkerhetsskydd och iaktta ökad försiktighet. Uppmaningen gäller samtliga företag och organisationer och anledningen är det ökade antalet stölder som genomförts mot industriföretag i Sverige den senaste tiden.

— Vi ser en synkronisering av stölder inom områden som avviker från det normala. Kopplingar mellan stölderna och det ökade behovet av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan inte uteslutas, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv till Svensk Elektronik.

Polisens presstjänst uppmanar till fortsatt god vaksamhet och poängterar vikten av att rapportera brott till myndigheten enligt normal rutin. I samband med det misstänkta sabotaget mot gasledningarna i Östersjön uppmanade Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter. Läs mer om uppmaningen här.

Svensk Elektronik bevakar omvärldsläget och ger dig som medlem löpande information som är av vikt för din verksamhet. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för den senaste informationen.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för