Med anledning av det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Svenskt Näringsliv uppmanade förra veckan sina medlemsföretag att se över sitt säkerhetsskydd och iaktta ökad försiktighet. Uppmaningen gäller samtliga företag och organisationer och anledningen är det ökade antalet stölder som genomförts mot industriföretag i Sverige den senaste tiden.

— Vi ser en synkronisering av stölder inom områden som avviker från det normala. Kopplingar mellan stölderna och det ökade behovet av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan inte uteslutas, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv till Svensk Elektronik.

Polisens presstjänst uppmanar till fortsatt god vaksamhet och poängterar vikten av att rapportera brott till myndigheten enligt normal rutin. I samband med det misstänkta sabotaget mot gasledningarna i Östersjön uppmanade Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter. Läs mer om uppmaningen här.

Svensk Elektronik bevakar omvärldsläget och ger dig som medlem löpande information som är av vikt för din verksamhet. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för den senaste informationen.


Nyheter


Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare

Snart lanseras den nya handboken!

Projektet ”Handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter” är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Smartare Elektroniksystem och IoT Sverige samt

Rejäl energi-boost hos Mentor Space i samband med sektionsmöte

”Besöket var lyckat och gav bra startenergi för diskussioner om sektionens fortsatta arbete”, enligt Maria Månsson, en av de ansvariga