Med anledning av det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Svenskt Näringsliv uppmanade förra veckan sina medlemsföretag att se över sitt säkerhetsskydd och iaktta ökad försiktighet. Uppmaningen gäller samtliga företag och organisationer och anledningen är det ökade antalet stölder som genomförts mot industriföretag i Sverige den senaste tiden.

— Vi ser en synkronisering av stölder inom områden som avviker från det normala. Kopplingar mellan stölderna och det ökade behovet av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan inte uteslutas, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv till Svensk Elektronik.

Polisens presstjänst uppmanar till fortsatt god vaksamhet och poängterar vikten av att rapportera brott till myndigheten enligt normal rutin. I samband med det misstänkta sabotaget mot gasledningarna i Östersjön uppmanade Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter. Läs mer om uppmaningen här.

Svensk Elektronik bevakar omvärldsläget och ger dig som medlem löpande information som är av vikt för din verksamhet. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för den senaste informationen.


Nyheter


Möjlighet att resa till Korea Eureka day 2023

Korea Eureka Day är ett evenemang som syftar till att utöka det internationella tekniksamarbetsnätverket mellan Korea och Europa och att identifiera internationella gemensamma forskningspartners och samarbetsprojekt mellan global akademi och industri. Nu har SME möjlighet att söka resebidrag till eventet via Vinnova.

Vilka blir effekterna av Kinas begränsningar vid export av Germanium och Gallium?

Vi gör nu en uppföljning efter vår debattartikel i SvD (2023-07-23) om hur Kinas kommande exportbegränsningar blir ett allt större

Call For Papers ECS 2024

ECS will offer selected speakers who will cover important trends and key areas of embedded applications and technologies. The conference

Debatt: Kinas exportbegränsningar bör vara topprioritet

Kina dominerar utbudet av en rad viktiga jordartsmetaller, såväl som andra material som krävs för omställningen till miljövänlig och förnybar