Med anledning av det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde

Information till dig som medlem i Svensk Elektronik

Svenskt Näringsliv uppmanade förra veckan sina medlemsföretag att se över sitt säkerhetsskydd och iaktta ökad försiktighet. Uppmaningen gäller samtliga företag och organisationer och anledningen är det ökade antalet stölder som genomförts mot industriföretag i Sverige den senaste tiden.

— Vi ser en synkronisering av stölder inom områden som avviker från det normala. Kopplingar mellan stölderna och det ökade behovet av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan inte uteslutas, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv till Svensk Elektronik.

Polisens presstjänst uppmanar till fortsatt god vaksamhet och poängterar vikten av att rapportera brott till myndigheten enligt normal rutin. I samband med det misstänkta sabotaget mot gasledningarna i Östersjön uppmanade Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter. Läs mer om uppmaningen här.

Svensk Elektronik bevakar omvärldsläget och ger dig som medlem löpande information som är av vikt för din verksamhet. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för den senaste informationen.


Nyheter


Ytterligare två år för att tillämpa ny produktsäkerhetsmärkning UKCA för export till Storbritannien

(23 november 2022) Den brittiska regeringen kommer att fortsätta att godkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien ytterligare två år, vilket gör det

Tips från PTS: Webb-guide för Vägen till rätt CE-märkning

Undvik vanliga misstag PTS har tagit fram en webbaserad guide ”Vägen till rätt CE-märkning” som ska underlätta för företag att

Delta i en digital workshop om Chips Act

DG CNECT anordnar en online-workshop för små och medelstora företag den 22 november 2022 kl. 9:30 – 12:30 CET. Workshopen

Inbjudan till enkät om halvledare i EU

Enkäten är en del ett arbete för att kartlägga ekosystemet och förstå hur branschen ser ut, inklusive styrkor och svagheter.