Lyckat genomförande om hållbar informationsteknologi

ICT Energy samlade drygt 50 deltagare kring heldagsseminarium inom ett högaktuellt område.

ICT Energy, en av Svensk Elektroniks sektioner genomförde den 29 september ett seminarium med temat kring hållbar informationsteknologi; ”Sustainable ICT- Minimal use of resources and energy”.

Konferensen hölls på Storgatan 5 i Stockholm med ett fullspäckat program med flera talare där dessutom sponsorerna för dagen hade en miniutställning.

Dagen var både innehållsrik och insiktsfull för våra deltagare. Dessutom gavs det goda möjligheter till nätverkande med kollegor i branschen.

Läs hela programmet här.

Logga in på de medlemsinterna sidorna och läs mer om ICT Energy där, samt se presentationerna från seminariet.

Är du intresserad av våra kommande event och evenemang – anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för