Stora Elektronikdagen – elektronikbranschens mötesplats

Elektroniksystem ingår i allt fler sammanhang. Därmed ökar marknaden enormt. För att stötta svenska aktörer till större tillväxt och ökad konkurrenskraft anordnas eventet Stora Elektronikdagen. Här kan branschen mötas, byta erfarenheter, ta del av viktiga tips, få ny kunskap och skapa nya affärsmöjligheter.

I år bjuds deltagarna på ett spännande program kring temat ”Elektronik i samtid och framtid”. Teknikexperten och författaren Mats Lewan är moderator under dagen. Mats hjälper individer, företag och organisationer att förstå och förbereda sig inför den rekordsnabba teknikutvecklingen vi står inför.

Pressmeddelande

”Efter tre år är det äntligen dags att ses igen. Vi byter erfarenheter, tar del av viktiga tips, får ny kunskap och skapar nya affärsmöjligheter.”

Eventet hålls den 13 september på Piperska muren i Stockholm. På programmet finns punkter som ”Framtidens svenska Innovationsprogram Impact Innovation”, ”Ekonomins påverkan på avtalsrörelsen”, ”Elektronik i den gröna omställningen” och ”Senaste nytt om Elektronikhandboken 2.0 och cybersäkerhet”. Medverkar gör bland annat Karolina Winbo (Processledare Strategiska innovationsprogram på Vinnova), Maria Månsson (Director, Innovation and research på Prevas), Bengt Lindqvist (ekonom på Teknikföretagen) och Sjoerd Haasl (affärsutvecklare på RISE).

Under eftermiddagens workshop ges deltagarna även möjlighet att påverka elektronikagendan för framtidens viktiga elektronikinnovationer.

Thorbjörn Ebefors (tf. Programchef, Smartare Elektroniksystem) och Peter Björkholm (tf. VD, Svensk Elektronik) med team, önskar alla varmt välkomna till Stora Elektronikdagen. ”Efter tre år är det äntligen dags att ses igen. Vi byter erfarenheter, tar del av viktiga tips, får ny kunskap och skapar nya affärsmöjligheter.”


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för