Hur påverkar pandemin branschen?

Svensk Elektronik genomför nu en undersökning med medlemmarna om hur pandemin påverkar branschen.

Enkäten, som har fokus på Q3 och Q4 har sänts ut till medlemmarna under oktober.

Vi kommer att redovisa utfallet på höstmötet den 26 november.

En sammanställning av den första enkäten (Q1 och Q2) finns att läsa på medlemsinterna sidorna.

Passa på som medlem och återkoppla hur branschen mår!


Nyheter


Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

IDEA Q3 2020 och Statistik Q3

Nu finns statistikpaket Q3 2020 samt senaste nyhetsbrev från IDEA. Läs mer på de medlemsinterna sidorna där vi samlat alla

Smartare Elektronikhandbokskursen 22 oktober genomfördes digitalt

Trots snabba beslut om att hålla Elektronikhandbokskursen digitalt istället för fysiskt den 22 oktober, så kunde 10 deltagare koppla upp

Hur påverkar pandemin branschen?

Enkäten, som har fokus på Q3 och Q4 har sänts ut till medlemmarna under oktober. Vi kommer att redovisa utfallet