Digitalisering och Industri 4.0 på årets höstmöte

Under en välbesökt och spännande dag på Teknikföretagen fick deltagarna på Svensk Elektroniks höstmöte den 30 november lyssna på talare som gav utblickar och insikter kring temat Digitalisering och Industri 4.0.

Vi hör alla många tala om Digitalisering och Industri 4.0, men vad innebär detta för svenska företag? Vilka möjligheter och utmaningar finns det?

Mats Lindoff

Mats Lindoff

Dagen, som modererades och leddes av Svensk Elektroniks ordförande Maria Månsson, började med att Mats Lindoff, Strategikonsult och delägare i Combain AB samt tidigare CTO Sony Ericsson, gav exempel under temat ”IoT – Från mobiltelefoner till uppkopplade skruvar”. Mats gav intressanta inblickar i historiken och vad som är på gång framåt.

Efter Mats fortsatte Andreas Rosengren, specialist inom automation och industriell IT, Prevas AB med att prata om digitaliseringens betydelse och Industri 4.0 – den nya industrirevolutionen.

Mikael Joki och Monica Bellgran

Därefter fick vi höra om hur man drar nytt av de möjligheter som finns, bland annat genom vårt strategiska innovationsprogram, Smartare Elektroniksystem. Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner och Monica Bellgran, Teknikföretagen inspirerade genom samtal kring möjligheter som finns. En hjälp för företag i Sverige att hålla sig i framkant och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Hur mycket känner du till om kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser? Smarta textilier som revolutionerar våra liv och förbättrar människors vardag. Det var inspirerande att höra TEKOs (Sveriges Textil- och Modeföretag) generalsekreterare, Cecilia Tall, tala om ämnet Elektronik + Textil = Smarta Textilier. Ett exempel på hur elektroniken är grundplåten i digitaliseringen där allt i vårt samhälle blir smartare.

Viktiga diskussioner

Magnus Eriksson, Stockholmsmässan

Förutom spännande seminarier under dagen så hölls även viktiga diskussioner sektionsvis och i helgrupp om hur vi vill utveckla Scandinavian Electronics Event, S.E.E. Branschens mötesplats som tillkommit på önskemål och efter behov av branschen. Magnus Eriksson och Anders Rudestad från Stockholmsmässan berättade om utfallet 2016 och vilka förslag de har för att göra S.E.E. 2018 ännu bättre.

Att ni som medlemmar har möjlighet att påverka er affärsarena är viktigt för branschen.

Under dagen hölls även föreningens höststämma där Svensk Elektroniks ordförande Maria Månsson bl a presenterade förslaget till verksamhetsplan 2017, det dokument genom vilket ni medlemmar prioriterar vad föreningen ska göra. Flera intressanta diskussioner kom upp med förslag och idéer, innan verksamhetsplanen klubbades. P-A Emilson, styrelsens ekonomiansvarige presenterade budgeten som beslutades för 2017.

Nätverkande och mingel – möjligheter för affärer

Diskussioner och ny kunskap i all ära. Viktigt är också att skapa nya kontakter för att lägga grunden för nya affärer. Dagen innehöll därför goda möjligheter till mingel i flera pauser, men inte minst på kvällens mingel och middag dit alla medlemmar i Svensk Elektronik var inbjudna.

Tack för i år!

Tack för 2016, vi ser fram emot att träffa er alla runt om i landet under 2017.

 


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter