Smartare Elektroniksystem: Ny utlysning 8 januari – 3 mars

Här finns 32 000 000 kr till företagens innovationer.

Smartare Elektroniksystem öppnade den 8 januari sin fjärde utlysning för forsknings- och innovationsprojekt som kopplar mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och stärka svenska spetsområden”. Ansökningar ska vara inne senast den 3 mars kl 14.00.

Läs mer här.


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare