Stöd på Summit 5 feb

Alla var där - stora och små företag, akademi och institut - ca 90 personer kom.

Agendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige” fick fullt stöd. Den 7 mars lämnas en ansökan in till Vinnova om ett strategiskt innovationsprogram för storsatsning på elektronik.

Hämta ner agendan och kartläggningen här:

www.smartareelektroniksystem.se .


Nyheter


Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för

Kostnadsfri rådgivning i hållbarhetsfrågor och innovation för SME!

Få kostnadsfri coachning i hållbarhetsfrågor och innovation genom Enterprise Europe Network (EEN)* och RISE.

Vinnova begär in synpunkter från svenska företag om kommande Design Platform inom Chips Act

Vinnova arbetar mycket intensivt med processen kring Chips Act, Competence Centers, Design Platform och Pilot lines. Vinnova efterfrågar nu synpunkter