Stöd på Summit 5 feb

Alla var där - stora och små företag, akademi och institut - ca 90 personer kom.

Agendan ”Smartare Elektroniksystem för Sverige” fick fullt stöd. Den 7 mars lämnas en ansökan in till Vinnova om ett strategiskt innovationsprogram för storsatsning på elektronik.

Hämta ner agendan och kartläggningen här:

www.smartareelektroniksystem.se .


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare