Kvalitetsarbete – ESD

Kvalitet = Konkurrenskraft

Svensk Elektronik har tagit fram Goda Råd och Checklista för ESD – det ska bli fler framöver, under rubriken Kvalitet – Goda Råd

Du som är medlem kommer dessutom åt en Checklista på de medlemsinterna sidorna.
(Du hittar login sist i våra mail.)


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare