Pressmeddelande: Swedish Embedded Award – smarta lösningar vinner pris!

För tionde gången har Swedish Embedded Award delats ut.

Vinnarna utsågs på ”The Embedded Party” som hölls i samband med Embedded Conference Scandinavia 2-3 okt, på Stockholmsmässan. Genomgående var årets alla bidrag av mycket hög och juryn hade ett tufft uppdrag att utse vinnare bland de totalt 11 nominerade bidragen.

Priset delas ut i tre kategorier: Enterprise, Student och Micro/Nano. Detta jubileumsår delade juryn dessutom ut ett hederspris. Till vinnande studentbidrag delas därtill ett stipendium ut på 50 000 kr, förutom diplom, plaketter och ära.

Swedish Embedded Award har instiftats för att visa på möjligheterna med embedded technology – inbyggda system, dvs att med elektronikens hjälp skapa smartare produkter och lösningar som kan skapa nya möjligheter och öka tillväxten för Sverige AB.

Årets vinnare:
Miris AB och Prevas AB vann kategori ”Enterprise”, med bidraget Miris Liquid Analyzer,
Robert Bäckström och Isak Ladeborn från Högskolan i Halmstad vann kategori ”Student”, med bidraget Smartbeat. Mikael Schwartz, från Umeå Universitet vann kategori ”Micro/Nano” med bidraget Ljudlokalisator och Heliospectra AB fick Juryns Hederspris för sitt bidrag HELIO L4A.

Mer om vinnarna :

Liquid Analyzer – Rätt näring till för tidigt födda
Årets företagspris (Enterprise Category) vanns alltså av Miris AB och Prevas AB, som tagit fram det första portabla instrumentet för mjölkanalys. Instrumentet används både inom sjukvården för att analysera bröstmjölk och ge för tidigt födda barn en korrekt näring och inom lantbruket för att optimera mjölkproduktion och ge mjölkbönder rätt betalt.
Miris AB är i det här fallet produktägare, medan Prevas AB är utvecklingspartner. Tony Malmström från Miris AB passade i sitt tacktal på att berömma Prevas för deras mycket snabba utvecklingsarbete.

Smart beat – Träna med telefonen
Studentpriset (Student Catergory) vanns av Robert Bäckström och Isak Ladeborn från Högskolan i Halmstad. Deras bidrag, Smartbeat, gör det mycket enklare att använda sin smartphone också för träning. Produkten består av ett smartphonearmband med pulsmätning som ansluts till telefonen via headsetkontakten. En app i telefonen ger röstfeedback som berättar om träningen utförs i rätt eller fel intensitet.

Ljudlokalisator – ”Se” ljud utan att höra
Mikael Schwartz från Umeå Universitet vann Mikro/nano-priset (Micro/Nano Category) med sin Ljudlokalisator. Det är ett avancerat handportabelt hjälpmedel för döva och hörselskadade. Ljudlokalisatorn visar vilka ljud som finns i omgivningen och varifrån de kommer. Apparaten är liten och på en grafisk display visas ljudens styrka, riktning och, om så önskas, också frekvensinnehåll. För att kunna få Mikro/nano-priset måste produkten innehålla mikro/nanosystemteknik, i det här fallet MEMS-mikrofoner.

HELIO L4A – Optimera växterna med ljus
I år delades också ut ett hederspris. Heliospectra AB uppmärksammades för sitt bidrag HELIO L4A. Bidraget baseras på forskning som visar att alla växter reagerar olika på ljus och att det är möjligt att optimera önskvärda egenskaper genom att ändra färgspektrum, intensitet och belysningstider. Helio L4A är ett energieffektivt LED-baserat belysningssystem där alla dessa parametrar kan fjärrstyras och program läggas upp beroende på vilka egenskaper som önskas. På det sättet kan till exempel smak och utseende ändras och svinnet minimeras, vilket är mycket värdefullt i industriell odling.

(bildtext)
Alla vinnarna, fr v Robert Bäckström, Högskolan i Halmstad, Mikael Schwartz, Umeå Universitet, Isak Ladeborn Högskolan i Halmstad, Per Düring och Anthony Gilley, Heliospectra AB, Tony Malmström, Miris AB, Kristoffer Andersson, Prevas AB

Foto: Göte Fagerfjell

Arrangörer:
Swedish Embedded Award arrangeras av Branschorganisationen Svensk Elektronik , Mälardalens Högskola och tidningen Elektronik i Norden.

Juryn leds av Johan Nordin (Recab AB) som är ordförande i Svensk Elektroniks sektion för Embedded Technology.


 

Branschorganisationen Svensk Elektronik organiserar företag som utvecklar, konstruerar, tillverkar och levererar komponenter, produkter och tjänster inom elektronik.
Föreningen har ca 200 medlemsföretag.

Styrelse för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Ordf. Maria Månsson, Prevas AB
Vice ordf. Ove Opseth, VD för ELFA AB

Styrelseledamöter:
Per-Anders Emilson, VD för P-A Emilson Trading AB.
Bo Holmgren, VD för Saven Hitech AB
Mikael Joki, VD, Eskilstuna ElektronikPartner AB
Mikael Roots, Desab Elektronik AB
Jan Linders, VD Jan Linders Ingenjörsfirma
Föreningen har följande sektioner:

  • Konstruktion & Utveckling
  • Elektronikproduktion
  • Elektronikkomponenter
  • Embedded Technology
  • Produktionsutrustning
  • Test & Mät

 

Kontakt:

Lena Norder, 08 508 938 15 mail: lena.norder@branschkanliset.se  , VD
Maria Månsson, Prevas, tel: 0708 644 399  mail: maria.mansson@prevas.se , Ordförande i SE.

Johan Nordin, Recab 0708 449954, Ordf. i sektionen Embedded Technology samt leder juryn för priset.
Branschorganisationen Svensk Elektronik
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22307
104 22 Stockholm
Tel. 08 508 938 00

 

Hemsidor:
www.embeddedpriset.se
www.embeddedconference.se
www.svenskelektronik.se


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare