Pressmeddelande: Branschorganisationen Svensk Elektronik kraftsamlar – Nationell agenda för elektronikindustrin.

Branschorganisationen Svensk Elektronik tar initiativet till en gemensam kraftsamling att tillsammans med parter inom industri och forskning ta fram en nationell strategisk forsknings- och innovationsagenda för elektronikindustrin, som i sin tur stärker konkurrenskraften för Sverige AB.

– Vi ser att vi i kraft av våra medlemsföretag och vårt breda kontaktnät inom såväl näringsliv som forskning, har både möjlighet och ansvar att tillvarata potentialen som finns i elektronikindustrin, till gagn för Sverige AB, säger föreningens vd Lena Norder och fortsätter:
– Att vi nu får stöd av VINNOVA är ett klart erkännande av betydelsen av vår bransch. Det här ger oss helt nya möjligheter att stärka och utveckla elektronikindustrin i Sverige! Nu tar vi ett gemensamt helhetsgrepp och vi gör det med bred bas – engagemanget finns i hela branschen!”

VINNOVA satsar totalt 33 miljoner på att akademi, industri, institut och offentliga aktörer i samverkan ska formulera strategier för ökad konkurrenskraft. Det var många som hörsammade utlysningen – hela 153 ansökningar strömmade in. FoI-agendan för elektronikindustrin är ett av de 73 initiativ som VINNOVA slutligen godkände och som nu får stöd med 200 tkr.

Så här beskriver VINNOVA bakgrunden till satsningen: ”Idag räcker det inte längre att vara ”tillräckligt bra” – vi behöver bli bäst i världen inom några områden för att behålla och attrahera forskningsinvesteringar, skapa samhällsnytta och stärka näringslivets internationella konkurrenskraft. För att Sverige och svenska företag ska kunna stärka och behålla sin attraktions- och konkurrenskraft i en global konkurrens krävs prioriteringar och samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och offentliga aktörer. VINNOVA vill stimulera utvecklingen av gränsöverskridande och målinriktad samverkan mellan dessa parter och satsar nu på att få fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.”

Branschorganisationen Svensk Elektronik var inte sen att svara på den uppmaningen!

Den redan bildade styrgruppen representerar hela värdekedjan och visar på branschens engagemang och behovet av agendans genomförande.

Maria Månsson, ordförande, affärsenhetschef, Prevas, ordf. i Branschorganisationen Svensk Elektronik
Bo Wass, Vd Autoliv Electronics
Tomas Lagerberg, chef automationsforskning, ABB Corporate Research Sverige, styrelseledamot i ProcessIT Innovations
Jerker Delsing, professor vid LTU, programledare för ESIS, styrelseledamot i ProcessIT Innovations
Mårten Armgarth, Vd ACREO
Martin Hedman, Vd IUC Sverige
Mikael Joki, Vd Eskilstuna Elektronikpartner, styrelseledamot i Branschorganisationen Svensk Elektronik
Ove Opseth, Vd Elfa Distrelec, styrelseledamot i Branschorganisationen Svensk Elektronik

Ordförande Maria Månsson är entusiastisk:
– Ja vi är mycket glada att ha fått så positiv respons på vårt initiativ och nu ligger vi i startgroparna att komma igång. Det finns även näraliggande projekt som vi ska ha nära samarbete med. Vi kommer att arbeta med brett engagemang från hela branschen. Detta kommer att bli ett intensivt och roligt arbete som ska vara klart i mars 2013.


 

 

Branschorganisationen Svensk Elektronik organiserar företag som utvecklar, konstruerar, tillverkar och levererar komponenter, produkter och tjänster inom elektronik. Föreningen har ca 200 medlemsföretag.

Styrelse för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Ordf. Maria Månsson, Prevas AB
Vice ordf. Ove Opseth, VD för ELFA AB

Styrelseledamöter:
Per-Anders Emilson, VD för P-A Emilson Trading AB.
Bo Holmgren, VD för Saven Hitech AB
Mikael Joki, VD, Eskilstuna ElektronikPartner AB
Mikael Roots, Desab Elektronik AB
Jan Linders, VD Jan Linders Ingenjörsfirma

Föreningen har följande sektioner:

  • Konstruktion & Utveckling
  • Elektronikproduktion
  • Elektronikkomponenter
  • Embedded Technology
  • Produktionsutrustning
  • Test & Mät

Kontakt:
Lena Norder, 08 508 938 15 mail: lena.norder@branschkanliset.se
Maria Månsson, Prevas, tel: 0708-644 399 mail: maria.mansson@prevas.se

Branschorganisationen Svensk Elektronik
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22307
104 22 Stockholm
Tel. 08 508 938 00
www.svenskelektronik.se


Nyheter


Omvänd momsdeklaration för Integrerade kretsanordningar

De nya reglerna innebär att transaktioner ska redovisas med så kallad omvänd moms om värdet på försäljningen överstiger 100 000

Mötesplats Elektronik 2022

Elektronikmässan, Sveriges viktigaste mötesplats för elektronikbranschen, kommer nu till Stockholm. Mässan har arrangerats sedan 2011 i Göteborg och är en

ICT Energy – ny sektion i Svensk Elektronik

Som vi tidigare informerat om så har Svenska INTELEC-föreningen gått samman med Svensk Elektronik. Det innebär att vi nu bildat

Nu är det hög tid att anmäla dig till kursen Elektronikhandboken 2.0

Flera kurstillfällen under hela våren 2021 Den 21 januari kl. 13.00 – 16.30 genomförs kursen Smartare Elektronikhandboken 2.0, vilket är