Pressmeddelande: Embedded Conference växer för sjunde året i rad

Embedded Conference Scandinavia hålls den 2-3 oktober och för sjunde gången i rad utökas evenemanget.

ECS har varit framgångsrikt och det ser vi nu främst på att det internationella intresset växer. Antalet internationella utställare ökar och talarlistan innehåller nu över 50 procent utländska talare.
Anledningen att gå på en konferens är att knyta nya kontakter och att lära sig något nytt. Därför satsar året konferens bredare och djupare. Managementspåret riktar sig till ansvariga för utveckling, projekt och produkter medan tutorials ger djupgående insikt i användningen av de senaste produkterna, metoderna och verktygen. Dessutom vad som passar till vilka applikationer.

Konferensen hålls i Victoriahallen (Embeddedhallen) på Stockholmsmässan i Älvsjö, Skandinaviens modernaste konferensanläggning. Den erbjuder gott om plats att växa för både utställning och konferens. Dock kommer den att behålla det kompakta format som ECS har etablerat.

Konferensen går i fem parallella spår och täcker allt inom embedded-teknologi. Parallellt med konferensen hålls en utställning, där en stor del av de nordiska och internationella embedded-företagen ställer ut sina produkter. Där finns också årets kandidater till Swedish Embedded Award.

Som tidigare samarbetar ECS-organisationen nära med forskning och industri och kan erbjuda det bästa av talare från båda lägren. En session i programmet ägnas åt hur universiteten kan bistå industrin med vidareutbildning av industriella ingenjörer.

Några axplock ur Programmet:

Software management
Nytt för året är en hel session om Software Management som sätter fokus på kvalitet, att leverera i tid och budgetkontroll. Vad om man måste välja 2 av dessa 3? Målgruppen är ansvariga för programvara: arkitektur, projekt och produkter. Även utvecklare av programvara har mycket att hämta här.

Embedded Peripherals
En djupgående session som behandlar hela konstruktionsprocessen av hård och mjukvara.
Ämnen är USB3, Flash Memory och EtherCat. FPGA
Alltid lika intressant och alltid många nyheter. Fokus är på att använda de senaste produkterna och verktygen

Fortsatt utbildning för ingenjörer.
Industrin har ett behov och universiteten presenterar sina lösningar.

Software Tools
En hel dag som täcker Linuxutveckling inom embedded, källkodsanalys i en agile värld och mycket mer

Boards
När är COTS rätt lösning. Om att välja format och processor. Nya lösningar inom högprestanda bakplanssystem.

M2M
Från operatörens lösningar till intelligenta sensornätverk i praktiska applikationer

Open Source
Att utveckla en prototyp med Raspberry P.I. och FOSS. Uppdatering på OpenEmbedded projektet och mer.

Detaljerat program finns att se på www.embeddedconference.se/

Keynoteanföranden kommer från
Jan Bosch; Chalmers University, talar om framtidens programvaruarkitektur i komplexa system.
Andreas Olofsson, CEO and Founder, Adapteva Inc, ser 5 år framåt i tiden. Hur ser inbyggda systen ut i form av storlek, pris och prestanda.

Embedded Conference Scandinavia anordnas av Branschorganisationen Svensk Elektronik med sin sektion Embedded Technology, i samarbete med S.E.E. och tidningen Elektronik i Norden.

För mer information kontakta
Lars Johan Larsson,
Projektledare
Tel 0708 803648
lars.johan@embeddedconference.se

Johan Nordin
Ordförande
Embedded Technology inom
Branschföreningen Svensk Elektronik
Tel 0708 449954
johan.nordin@recab.com

Konferensens hemsida är http://www.embeddedconference.se/


Nyheter


Säkerhetspolisen informerar om rysk teknikanskaffning

Produkter och teknik från Sverige vidare-exporteras till bolag och andra aktörer inom rysk krigsmaterielindustri eller med annan koppling till ryska

Nu är handboken här!

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och kunna hantera nya krav på säkerhet när det gäller utveckling

Framtidsvalet – Elektronikbranschen är viktig!

Svensk Elektronik samarbetar med Framtidsvalet (www.framtidsvalet.se/) i syfte att säkerställa kompetens inom branschen på lång sikt. Vi vänder oss nu

Fullsatt handbokskurs hos AFRY

Maria Månsson, en av kursledarna på vår populära elektronikhandbokskurs framför följande: ”Fullt hus och fullt ös på kursen i Smartare