Inlägg av: camilladattermark

Hur påverkar pandemin branschen?

Den senaste enkäten, med fokus på Q3 och Q4 har sänts ut till medlemmarna under oktober 2020. Utfallet har redovisats

Höstmöte 26 november 2020

Vi återkommer inom kort med mer information vad gäller form, tidpunkt och plats.  

Årsmötet nu genomfört

Årsmötet den 10 september genomfördes i år via digital länk. Mötet samlade totalt 22 deltagare som kunde delta på mötet

Remissförslag – Undantag för kemiska produkter

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag