Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Tillsammans med industri och företag avser Krokslättsgymnasiet i Mölndal att starta en elektronikinriktad utbildning på gymnasienivå till hösten. Utvecklingen görs i samarbete med branschen och Martin Harari Thuresson som är ansvarig för uppstarten har tillfrågat Svensk Elektronik om att vara bollplank i arbetet.

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics AB, Beyond Gravity Sweden AB, Frontside Electronics AB, Marenius Elektronikutveckling AB och Skill.

Eftersom gymnasiereformen GY25 träder i kraft nästa år behöver inriktningen direkt anpassas till de förändringar som då börjar gälla. Svensk Elektroniks sektion Forskning & Utbildning, som förutom att medverka i Krokslättsgymnasiets programråd också ingår i Skolverkets nationella programråd, hjälper till att få en så smidig övergång som möjligt.

Sektionen har i Skolverkets programråd satsat mycket arbete på utveckling av ämnesplaner i elektronik och elektronikproduktion och i det arbetet bjudit medlemmarna till workshop för att diskutera ämnesplanernas innehåll och vilka kunskaper som är särskilt viktiga att få med sig efter utbildningen.

De förslag som sedan utarbetades med hjälp av en specialist med lång erfarenhet av både elektronikrelaterad utbildning och innovation, mottogs positivt av Skolverket och är nu beslutade att gälla från 2025.

Förhoppningsvis kommer arbetet nu till god nytta för elektronikinriktningen på Krokslättsgymnasiet och för andra som vill starta liknande yrkesutgångar.

Ett bra initiativ har tagits i Mölndal och Svensk Elektronik vill passa på att uppmana företag i branschen att stötta ”sina” gymnasieskolor i att starta elektronikutbildningar. Vi behöver komma ihåg att arbetet i branschen ofta är både osynligt och okänt bland ungdomar och gemensamma satsningar är därför av stor betydelse.


Nyheter


Svensk Elektronik medverkar i programråd för yrkesutgång elektronikproduktion i Mölndal

Några av de företag i närområdet som ser behovet av elektronikutbildning på gymnasiet är Alltronic AB, Altus AB, Aros electronics

Remissyttrande – Vikten av att betalningar sker inom rimlig tid

EU-kommissionen vill ta krafttag för att få stora företag att betala sina fakturor inom rimlig tid, samt har även tankar

Debattartikel: Sverige halkar efter när EU satsar på framtidens elektronik

Sverige befinner sig i ett krävt ekonomiskt läge som kräver prioriteringar. För att behålla landets konkurrenskraft, öka säkerheten och klara

Teknikföretagens arbete med frågan om export av jordartsmetaller

Hanteringen av EU:s s.k. strategiska beroenden är en helt central del av det arbete som Teknikföretagen bedriver inom ramen för